Skip to main content

Ministry of Education 《Concised Mandarin Chinese Dictionary》


Bopomofo


ˋ ㄅㄧㄥ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ (變)ˋ ㄅㄧㄥ ㄅㄨˊ ㄉㄨㄥˋ

Hanyu Pinyin


àn bīng bù dòng (變) àn bīng bú dòng

Interpretation


暫時停住軍事行動,有觀望形勢意思。今亦指負有任務卻不採取行動目前情勢未明,我們最好按兵不動以免遭受損失

義  類


用兵,打仗,戰爭,欺詐,詐欺,欺騙,詐騙,勝利,取勝,軍事,戰事,計謀,謀略,計策,計劃,人物,行動,策畫,暫停,觀望,形勢,不行動
︿
Top