Skip to main content

Ministry of Education 《Concised Mandarin Chinese Dictionary》


Bopomofo


ˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ ㄖㄨˊ ㄍㄜˊ ㄙㄢ ㄑㄧㄡ (變)ˊ ˋ ㄅㄨˊ ㄐㄧㄢˋ ㄖㄨˊ ㄍㄜˊ ㄙㄢ ㄑㄧㄡ

Hanyu Pinyin


yī rì bù jiàn rú gé sān qiū (變) yí rì bú jiàn rú gé sān qiū

Interpretation


(諺語)一天不見面,就好像隔了三年一樣形容思念殷切。語本《詩經.王風.采葛》。 他與女友感情深厚一日不見,如隔三秋所以幾乎天天膩在一起。

義  類


人物,情感,思念,無法相見,思念心切
︿
Top